Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Wezwanie do złożenia wnioksów pozakonkursowych PUP na 2018 rok w ramach RPOWP

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPOWP 2014-2020   z dniem 16 lutego 2018 roku   wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów   nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/18   W...

„Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 - warsztaty komputerowe”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 2 -dniowego szkolenia w formie warsztatu pt. „Praktyczne aspekty funkcjonowania SL2014 – warsztaty komputerowe". W szkoleniu udział wezmą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Łączna liczba...

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w styczniu 2018 roku.

Nabór wniosków pozakonkursowych PUP w ramach PO WER na 2018 rok

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 z dniem 08 lutego 2018 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/18 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE...

Lista podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach naboru nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17. Lista podpisanych umów

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Zapisz się do newslettera WUP w Białymstoku

Stopa bezrobocia:
(stan na: I 2018 r.)

6,9% w Polsce

8,8%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia  VideoCV  elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  Baner KAS    

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę