Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Aktualności

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy – 26.01.2017

W związku ze zbliżającym się dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego zapraszają 26 stycznia 2017 r. na Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy, który odbędzie się pod hasłem „Nowe wyzwania rynku pracy – mobilność, zmiana i rozwój".

Ogłoszenie o naborze wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca PO WER 2014-2020 z dniem 16 stycznia 2017 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/17 w ramach PO WER 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/17 - Wezwanie PUP do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 z dniem 16 stycznia 2017 roku wzywa w trybie pozakonkursowym powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów.

Zaproszenie na konferencję „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – instrumentem wsparcia pracodawców” 27.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – instrumentem wsparcia pracodawców" oraz na uroczystość wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom urzędów pracy z okazji Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia, które odbędą się dnia 27.01.2017 r.

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16.

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w grudniu 2016 roku.

Informacja o zmianie w regulaminie Konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/16

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/16 .

Informacja o zmianie w Regulaminie Konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/17

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/17 .

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/16

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/16.

Informacje o zmianie w Regulaminie konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: XII 2016 r.)

8,3% w Polsce

10,4%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 2 rezultatów.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia  VideoCV Bezzwrotna pomoc przedsiębiorcom FGŚP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Loteria paragonowa

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę