Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (II runda)

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (II runda) Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

Informacja dotycząca konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17

Szanowni Państwo, w dniu 15 grudnia 2017r. zawarto Aneks nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 23 kwietnia 2015r., w którym Instytucja Zarządzająca RPOWP powierzyła Instytucji...

Informacja dotycząca najczęściej pojawiających się błędów w składanych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.2 RPOWP

Szanowni Państwo, zamieszczamy informację na temat Najczęściej pojawiających się problemów w kryteriach dotyczących Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020.

Komunikat nr 7 dotyczący konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, zamieszczamy Komunikat nr 7 dotyczący III rundy w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Komunikat nr 7 ...

Sytuacja osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w woj. podlaskim 2017

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Załączniki Sytuacja osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w woj. podlaskim 2017 ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: VIII 2018 r.)

5,8% w Polsce

7,8%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia    elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  Baner KAS      Facebook

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę