Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Aktualności

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/16

Przekazujemy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-002/16 w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Informacja o zmianie w ogłoszeniu o konkursie nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16

Komunikat dotyczący konkursu o nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16 ogłoszonego 30.11.2016 r. w ramach Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i...

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu w ramach Działania 2.5 RPOWP

zamieszczamy prezentację ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 2 grudnia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Spotkanie dotyczyło konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/16 w ramach Działania 2.5 RPOWP.

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16.

Ogłoszenie o konkursie nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – IP RPOWP 2014-2020 30 listopada 2016 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: X 2016 r.)

8,2% w Polsce

10,4%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia  VideoCV Bezzwrotna pomoc przedsiębiorcom FGŚP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Loteria paragonowa

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę