Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


POKL EURES  KFS PO WERGwarancje dla młodzieży

Misja WUP

Aktualności

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w czerwcu 2016 woj. podlaskie - 10,8% Polska - 8,8% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2014 - VIII 2015   ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Działanie 2.4

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Norwesko-polski projekt EURES wsparcia zatrudnienia w Polsce bezrobotnych Polaków przebywających w Norwegii

Krajowe Biuro Koordynacji EURES w Norwegii zwróciło się z propozycją przeprowadzenia wspólnie z polską siecią EURES działań dotyczących wsparcia bezrobotnych Polaków, przebywających obecnie w Norwegii, w znalezieniu zatrudnienia...

Pytanie dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16

Czy w ramach konkursu zostały określone standardy/zasady organizacji staży zawodowych i wypłacania stypendiów stażowych?

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w czerwcu 2016 roku.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: V 2015 r.)

10,8% w Polsce

12,5%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
Powroty  Wrota Podlasia  VideoCV Bezzwrotna pomoc przedsiębiorcom FGŚP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Loteria paragonowa

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę