Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Nagłówek

Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Wyniki badania Barometr Zawodów 2019 w woj. podlaskim

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania pn.  Barometr Zawodów 2019 r.  dla woj. podlaskiego, które dostępne są na stronie: http://wupbialystok.praca.gov.pl/barometr-zawodow-2019

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych projektów w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (III runda) Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę projektów skierowanych do etapu negocjacji złożonych projektów w ramach konkursu nr: RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 (III runda). Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji - III runda konkursu

Lista podpisanych umów w ramach I rundy konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.00-20-001/18 Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Listę podpisanych umów w ramach I rundy konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.00-20-001/18. Lista podpisanych umów - I runda

Zaproszenie na konferencję „Urząd Pracy - partnerem w drodze do sukcesu” 30.01.2019 r.

Zaproszenie na konferencję „Urząd Pracy - partnerem w drodze do sukcesu" 30.01.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na konferencję „Urząd Pracy - partnerem w drodze do sukcesu" oraz na uroczystość z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia które odbędą...

Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem dotyczącym inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców (konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-002/18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z konkursem dotyczącym inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, mających na celu...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: XI 2018 r.)

5,8% w Polsce

7,6%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia    elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  Baner KAS      Facebook

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę