Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Aktualności

Informacja dot. dotyczący wezwania w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/17

Komunikat nr 1 dotyczący wezwania w trybie pozakonkursowym powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów (nr wezwania RPPD.02.01.00-IP.01-20-001/17)

Ogłoszenie o konkursie nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/17

Nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy, dotyczący zwiększenia aktywizacji i mobilności zawodowej...

Prośba o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania dwudniowego szkolenia pt. „Kontrola zamówień publicznych”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 2-dniowego szkolenia w formie wykładu/warsztatu pt. „Kontrola zamówień publicznych".

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/17nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/17

Zamieszczamy informację o wynikach oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Kolejny rozstrzygnięty konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – pełniący funkcję IP dla RPOWP na lata 2014–2020, wykonując swoje zadania w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego, w dniu 10 lutego br. rozstrzygnął kolejny, już trzeci, konkurs o w ramach Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie RPOWP 2014-2020 na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku...

Rekrutacja do pracy w Niemczech

Sieć EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 22 lutego br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej tut. urzędu organizuje spotkanie rekrutacyjne z niemiecką agencją pracy tymczasowej Piening GmbH Montage.   Poszukiwani są kandydaci na stanowiska: elektryk, elektromonter, hydraulik, monter sieci i...

Informacja o zakończeniu konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/16 oraz lista projektów negatywnie ocenionych

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację o zakończeniu konkursu, listę członków komisji oceny projektów oraz listę projektów ocenionych negatywnie pod względem formalnym w ramach naboru  nr. RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/16.     Lista projektów negatywnie ocenionych pod względem formalnym w ramach konkursu     ...

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w styczniu 2017 roku.

Wyniki oceny dla naboru nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”

Wyniki naboru nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim".

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: I 2017 r.)

8,7% w Polsce

10,8%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 2 rezultatów.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia  VideoCV Bezzwrotna pomoc przedsiębiorcom FGŚP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Loteria paragonowa
  baner IAS

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę