Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


POKL EURES  KFS PO WERGwarancje dla młodzieży

Misja WUP

Aktualności

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w lipcu 2016 woj. podlaskie - 10,7% Polska - 8,6% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2014 - VIII 2015   ...

Dowiedz się, jak założyć firmę i odkryj swój potencjał zawodowy – oferta warsztatów Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

18-19 sierpnia 2016 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku organizuje dwudniowe warsztaty pt. „Moja firma” skierowane do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16 (II runda)

Zamieszczamy wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs o nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16.

Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim

10 sierpnia 2016 r. zostało zawarte Porozumienie na rzecz wdrażania Programu regionalnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim.

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru wniosków nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16

Zaproszenie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zaprasza na: spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego naboru...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: VII 2016 r.)

8,6% w Polsce

10,7%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
Powroty  Wrota Podlasia  VideoCV Bezzwrotna pomoc przedsiębiorcom FGŚP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Loteria paragonowa

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę