Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Przygotowanie oferty zorganizowania szkolenia pt. „Zamówienia publiczne/zasada konkurencyjności z punktu widzenia osoby kontrolującej dokumentację projektu”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 1 -dniowego szkolenia w formie wykładu/warsztatu pt. „Zamówienia publiczne/zasada konkurencyjności z punktu widzenia osoby kontrolującej dokumentację projektu". W szkoleniu udział wezmą pracownicy Wojewódzkiego...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat z dnia 25.04.2018 r. (obowiązujący od dnia 26.04.2018 r.) Regulamin Konkursu - obowiązujący od dnia 26.04.2018 r. Załącznik nr 18 – Przykład poprawnie skonstruowanego...

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat z dnia 25.04.2018 r. Załącznik nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu Załącznik nr 7 - Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu - państwowe jednostki budżetowe...

Komunikat nr 8 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 8 dotyczący konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17 wraz z załącznikami. Załączniki: Komunikat nr 8 z dnia 25.04.2018 r. Załącznik nr 6a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 6b. Wzór...

Komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 3 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/18 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i nr 7.   Załączniki: Komunikat nr 3 z dnia 25.04.2018 r. Załącznik nr 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Zapisz się do newslettera WUP w Białymstoku

Stopa bezrobocia:
(stan na: III 2018 r.)

6,6% w Polsce

8,6%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia    elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  Baner KAS      Facebook

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę