Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Przypominamy o spotkaniu dotyczącym konkursu nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach RPOWP (tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunowie dzienni)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i...

Informacja o zakończeniu naboru nr PSFWP 1/2018 ogłoszonego w ramach Projektu pn. "Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim"

Białystok, 20.03.2018 r. Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w związku z wyczerpaniem środków, z dniem 21 marca 2018 r. (środa) zostaje zakończony nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych. ...

Targi Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach - 13.04.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, Wojewódzki Urząd Pracy OT w Suwałkach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach zapraszają pracodawców, osoby poszukujące zatrudnienia, studentów i absolwentów uczelni do udziału w Targach Pracy , które odbędą się 13 kwietnia 2018 ...

Targi Edukacji i Pracy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy - 12.04.2018

12 kwietnia 2018 r. już po raz kolejny Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Punkt Pośrednictwa Pracy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku organizuje Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Mój zawodowy plan na przyszłość". Targi organizowane są przy współpracy z Zespołem Szkół...

Komunikat nr 1 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony komunikat nr 1 dotyczący konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/17 wraz z zaktualizowanymi załącznikami nr 6 i nr 7. Załączniki: Komunikat nr 1 Załącznik nr 6. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Zapisz się do newslettera WUP w Białymstoku

Stopa bezrobocia:
(stan na: II 2018 r.)

6,8% w Polsce

8,8%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia    elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  Baner KAS      Facebook

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę