Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku profesjonalnym realizatorem polityki rynku pracy, skutecznie inspirującym partnerów do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz wspierającym osoby dorosłe w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej.

Dbamy o jakość i rzetelność naszych usług.

Aktualności

Analiza roczna 2017

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Komunikat nr 1 dotyczący wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Komunikat nr 1 dotyczący wezwania nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/18 w ramach Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy,...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza konkurs nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-002/18 dotyczący inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców

Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku- Instytucja Pośrednicząca RPOWP 2014-2020 ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok     w dniu 16 listopada 2018 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa , Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i...

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w październiku 2018 roku.

Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/1

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony Komunikat dotyczący konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/18 wraz z zaktualizowanym Załącznikiem nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Komunikat z dnia 14.11.2018 r. Załącznik nr 5 Wzór umowy o...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: IX 2018 r.)

5,8% w Polsce

7,7%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia    elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  Baner KAS      Facebook

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę