Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Misja WUP

Aktualności

Podlaski rynek pracy – kwiecień 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym informatorem miesięcznym na temat podlaskiego rynku pracy.

Wyjaśnienie do konkursu nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 dotyczące ewaluacji projektów

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca RPOWP na lata 2014-2020 informuje, iż działania z zakresu ewaluacji programów, o których mowa w: Rozdziale 7 Monitoring i ewaluacja „Programu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka...

Spotkanie dla kandydatów do służby w Policji 30 maja 2017

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym służby w Policji.

„Szkolenia dla przedsiębiorców oraz wsparcie dotacyjne firm z obszarów Natura 2000” 31 maja 2017r

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można uzyskać informacje m.in. na temat ogłoszonego w ramach projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” Naboru PSFWP 1/2017.

Bieżące statystyki

Stopa bezrobocia w kwietniu 2017 woj. podlaskie - 9,7% Polska - 7,7% Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2015 - VIII 2016   Załączniki Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2006-2017 ...

Ogłoszenie o naborze nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (np. usługi szkoleniowe i  doradcze) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych ...

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkolenia w formie warsztatu pt. „Dialog Motywujący”

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o merytoryczne i cenowe przygotowanie oferty zorganizowania 2-dniowego szkolenia w formie warsztatu pt. „Dialog Motywujący”.

Zmiana Harmonogramu naboru wniosków o odfinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, informujemy, iż Uchwałą nr 212/2801/2017 z dnia 16 maja 2017 r. Zarządu Województwa Podlaskiego zmieniony został Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. ...

Wydłużamy termin składania wniosków w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP na lata 2014-2020

Komunikat nr 3 dotyczący konkursu o nr RPPD.02.05.00-IP.01-20-001/17 ogłoszonego 29.03.2017 r. w ramach Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się RPOWP na lata 2014-2020

Bieżąca informacja o rynku pracy

Podstawowe dane o bezrobociu w kwietniu 2017 roku.

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Stopa bezrobocia:
(stan na: IV 2017 r.)

7,7% w Polsce

9,7%  woj.podlaskie

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Wyświetlanie 1 rezultatu.
język migowy
Zobacz informacje na temat obsługi osób niesłyszących.
 

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Telefon: (85) 749 72 00 Fax: (85) 749 72 09
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

WUP Oddział Terenowy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża
Telefon: (86) 216 74 79 Fax: (86) 216 74 79
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia
 

WUP Oddział Terenowy w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B, 16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566 66 01 Fax: (87) 566 66 01
Elektroniczna skrzynka podawcza Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30-16:00*
Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Formularz kontaktowy

* Do 16.00 pracują: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wydział Rynku Pracy, Wydział Informacji i Promocji EFS oraz Oddziały Terenowe w Łomży i Suwałkach
POKLPowroty  Wrota Podlasia  VideoCV Bezzwrotna pomoc przedsiębiorcom FGŚP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Loteria paragonowa
  baner IAS

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę