Kształcenie ustawiczne - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


„Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim - dobre praktyki w zakresie wsparcia osób bez pracy i promocji kształcenia ustawicznego”

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę